Zachowaj ostrożność zapisując hasło na wieloużytkownikowym PC.
ID musi składać się ze znaków alfanumerycznych.
Wprowadź swoje ID.
ID nie istnieje bądź wprowadzono niewłasciwe.

Spróbuj ponownie
Niepoprawne hasło
Hasło jest nieprawidłowe..
Wykorzystywane jest konto Admin.

Czy chcesz wymusić dostęp?
Niepoprawne hasło wprowadzone 5-krotnie

Wejście ograniczone do 30 sekund
Dostęp zdalnego podglądu jest ograniczony.

Spróbuj ponownie

Brak uprawnień dostępu.

Dla bezpieczeństwa zmień domyślne hasło.Hasło się nie zgadza
Zmienione hasło niezgodne z potwierdzonym hasłem.

Sprawdź ponownie przed wprowadzeniem.
Wprowadzono zmianę.
Zmiana hasła nie powiodła się.
Proszę ustawić hasło składające się z liter i cyfr co najmniej 8 znaków.

& # < > { } ` ~ excluded.
Nie można odpytać o dane konta,

Proszę o ponowny login.

Nie można wprowadzić ciągu takich znaków

Proszę połączyć się ponownie po zakończeniu Kreatora Instalacji.
Czekaj chwilę
Opóźniona odpowiedź podczas komunikacji z serwerem.

Spróbuj ponownie.
Błąd podczas komunikacji z serwerem.

Spróbuj ponownie.
Sesja użytkownika wygasła
Nie można znaleźć strony.

Sprawdź URL i spróbuj ponownie.
Przejdź do wyboru menu
Używana przeglądarka nie jest zalecana.
Wersja niższa od zalecanej może spowodować upośledzenie działania.
(Zalecana Przeglądarka : IE 9.x lub nowsza)
64 bitowa przeglądarka nie jest obsługiwana.

Użyj do połączenia przeglądarki 32 bitowej.
MAC nie obsługuje Firefoxa.

Proszę sprawdzić przeglądarki dostępne na MAC.
MAC nie obsługuje Chrome.

Proszę sprawdzić przeglądarki dostępne na MAC.
Proszę sprawdzić przeglądarki dostępne na NVR.
NVR nie obsługuje Safari.