แหล่งท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน

ประวัติศาสตร์ จ.แม่ฮ่องสอน ตื่นตาตื่นใจเมืองสามหมอก ท่องเที่ยว ธรรมชาติ สวยงามตระการตา ถ้าพูดถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลายๆ คนต้องนึกถึงทุ่งดอกบัวตองบานสวยงามบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวปีละครั้ง คิดถึงเมืองปาย กับ บ้านรักไทย แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่เต็มไปด้วยไลฟ์

สไตล์ และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งน่าสนใจมาก ตามเรามารู้จักประวัติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศ แต่มีประชากรเบาบาง และประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดประเทศหนึ่ง

5สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน น่าไป

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย มันดีมากในแง่ของภูมิประเทศ ได้ชื่อว่าเมืองสามหมอกเพราะภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศจึงมีหมอกปกคลุมตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนประชากรหลายเชื้อชาติ

แม่ฮ่องสอนมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีได้ค้นคว้าว่าเป็นมนุษย์ยุคหิน อายุประมาณ 7,000-4,500 ปี จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดได้จากถ้ำในบริเวณปางมะผ้า แต่ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นจริงๆ ของแม่ฮ่องสอนก็น่าจะเป็นช่วงที่อาณาจักรล้านนา

แหล่งท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน มีอะไรบ้าง

เมืองปายก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1800 เดิมเรียกว่า บ้านดอน ซึ่งตรงกับสมัยอาณาจักรล้านนา ชาวไทใหญ่เรียกว่า ผกาสอ ได้รวบรวมผู้คนจากเมืองต่างๆ ในประเทศพม่า เข้ามาสำรวจและตั้งหมู่บ้านขึ้นจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2020 พระเจ้าติโลกราช

แม่ทัพแห่งอาณาจักรล้านนา ศรีไจยะ นำทัพมาตีบ้านดอนยึดอาณานิคมได้สำเร็จและแต่งตั้งให้เป็นขุนศึกปกครองบ้านดอนในเวลาต่อมา นอกจากนี้ เมืองยวมซึ่งเคยอยู่ในอำเภอแม่สะเรียงในปัจจุบันยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ป้องกันการโจมตีจากพม่าอีกด้วย

 

ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน ธรรมชาติ โลเคชั่นน่าสนใจ

เจ้าเมืองเชียงใหม่ ทรงแต่งตั้งชานกะเลเจ้าเมืองขุนยวมเป็นพญาสิงหนาทราชา นายกเทศมนตรีคนแรกและยกฐานะหมู่บ้านแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองหน้าด่านต่อไปและยกเมืองปายเมืองขุนยวมเป็นเมืองรองพญาสิงหนาทราชาปกครองเมืองและพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอน

ให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการขุดคูเมืองและสร้างประตูเมืองอย่างแน่นหนา จนถึง พ.ศ. 2427 เมื่อพญาสิงหนาทราชาสิ้นพระชนม์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้แต่งตั้งให้เจ้านางเมี๊ยะซึ่งเป็นมเหสีของพญาสิงหนาทเจ้านางเมยวดีนาขึ้นครองราชย์แทนในสมัยแม่ฮ่องสอนรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2443

ที่เที่ยวเ แม่ฮ่องสอน บรรยากาศดี

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการสร้างระบบการปกครองใหม่โดยการรวมแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ยวม (แม่สะเรียง) และปาย เข้าเป็นหน่วยเดียว เรียกว่า “เชียงใหม่-เขตตะวันตก และในปีเดียวกันนั้นเมืองเชียงใหม่ได้แต่งตั้งบุตรชายของขุนหลู่พระยา

พิทักษ์สยามเขตต์ คือ พระยาพิศาลหงษ์สนธิ์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2446 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากขุนยวม ไปเมืองยวมแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “มณฑลพายัพ เหนือ” ต่อมา พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งหัวเมืองขึ้นเป็นมณฑลที่ 4

โปรแกรมเที่ยวแม่ฮ่องสอน 1 วัน งบเท่าไหร่

ขึ้นกับมณฑลพายัพและย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอจากเมืองยวม มายังเมืองแม่ฮ่องสอนและให้ชื่อว่าเมืองแม่ฮ่องสอนและแต่งตั้งให้พระศรสุรราช (ปล้อง) ปกครองเมือง จึงถือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนแรก


ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แม่ฮ่องสอนได้โอนขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย เป็นคำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แหล่งท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สถานที่แนะนำ

หมอกสามฤดู กองมูขึ้นฟ้า ป่าเขียว คนดี ประเพณีงาม เลื่องชื่อแดนบัวตอง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของคนในพื้นที่ ทำให้ที่นี่มีแหล่งวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์แบบดั้งเดิมมากมาย

สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ตามเรามาเช็คอินที่บ่อน้ำร้อนท่าปาย แช่ออนเซ็น ชมธรรมชาติกลางขุนเขากันดีกว่า ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ พื้นที่กว่า 500 ไร่ บานพร้อมกันในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ยังมีที่เที่ยวสวยๆ ทางธรรมชาติมากมาย ทะเลสาบหมอก ปางอุ๋ง

แหล่งท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน 2565 ที่น่าสนใจ

กองลาน แคนยอน ทะเลหมอก ผาหยุนไหล จุดชมวิวน้ำพุร้อนไทรงาม หรือไปชมทะเลหมอกสวยๆ ที่ดอยปุยโค ดอยปุยหลวง ดอยทอง เป็นอะไรที่ประทับใจมาก ครับ อิ่มบุญ ขอเชิญจูงมือไปไหว้พระวัดสวย ๆ มากมายในแม่ฮ่องสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม ได้แก่ วัดศรีดอนชัย วัดพระธาตุแม่เย็น สวนธรรมภูสามะ ซูตองเป้ วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดหลวง วัดน้ำฮู และพระธาตุดอยกองมู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอนอีกทั้งหมู่บ้านชุมชน ก็เป็นแหล่งเสื่อวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมประเทศไทยคือฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน-เมษายน แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีมากมาย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเลือกช่วงเวลาของปีที่จะเดินทางได้ ในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดี